bir sonraki teslimatım neden bu kadar uzakta?

Why Is My Next Delivery Far Away

avatartarafından yazılmıştır Jess 04 Temmuz 2018 19:28'de yayınlandı Hesabınız her zaman bir sonraki kitinizin işlemeye ayarlandığı tarihi gösterecektir. Bu sizin ilk kitinizse ve biz zaten sizin için hazırlıyorsak, hesabınızda ikinci kitinizin gelecek ay gönderilmeye hazır olacağı tarih gösterilecektir.